Vad betyder ”relationer”?

I Kringla kan du koppla ihop olika objekt (t ex ett foto eller föremål) och dessutom välja hur de hänger ihop. Denna betydelsebärande länkning kallar vi för ”relationer”. Nedan följer en lista på de relationer som finns och en förklaring kring hur de används på bästa sätt. Det finns fler relationstyper men vi har valt att begränsa mängden inledningsvis. Saknar du relationstyper får du gärna höra av dig till kringla (at) raa.se

Just nu kan du bara skapa länkar till andra objekt i Kringla. Vi har dock tankar och planer på att låta användaren länka till andra tjänster och källor,  t ex bibliotekskatalogen Libris och Wikipedia.

Skapar du en relation mellan två objekt kommer det automatiskt att skapas en relation åt andra hållet, dvs länkar du ihop bilden som avbildar kyrkan (enligt exemplet nedan) så kommer det att finnas en länk tillbaka mellan kyrkan som avbildas av bilden.

Avbildar

Denna relation använder du om du vill länka ihop t ex ett foto (exempel) eller en teckning med en byggnad (t ex denna, Visby domkyrka), dvs fotot avbildar kyrkan. Relationen används när du skapar länken och befinner dig på fotots sida.

Avbildas av

Denna relation används när du vill länka åt andra hållet, dvs du befinner dig på byggnadens sida och vill länka den till det foto som avbilder kyrkan, dvs kyrkan avbildas av fotot.

Består av

Denna relation används t ex när du har en samling eller ett föremål som består av flera delar (t ex denna samurajrustning) och vill länka ihop den med de delar som rustningen består av, t ex hjälmen. Relationen används när du befinner dig på rustningens sida, rustningen består av flera delar.

Är en del av

Denna relation används när du när du vill länka åt andra hållet, dvs du befinner dig på rustningsdelens/hjälmens sida och vill länka till hela rustningen, hjälmen är en del av rustningen.

Samma som

Denna relation använder du om två olika objekt beskriver samma sak, t ex två objekt som beskriver Gustav Vasa. Denna Gustav Vasa är samma som denna Gustav Vasa. OBS: Relationen bör inte användas för att t ex koppla ihop två foton som avbildar samma sak (t ex en kyrka). Använd i sådant fall avbildar och avbildas av istället.

Beskrivs av

Denna relation använder du om du om du befinner dig på t ex ett föremåls sida som beskrivs av ett dokument eller annan text.

4 comments

  1. Pingback: Vad är ”relationer”? « Kringla
  2. Pingback: Ny version av Kringla « Kringla
  3. Pingback: Kringla bjuder in användarna « « K-blogg - Riksantikvarieämbetets blogg K-blogg – Riksantikvarieämbetets blogg
  4. WILLIAM HAY

    I only speak English but I have a solid wood lithograph with the full images of the fish on your ’Fiskar V’ including all the names and acknowledgements shown on your museum image. Can you tell me more about my wood version. My email is hayw3@netscape.net Thank You William Hay from Penna, USA

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>