Buggrättningar

Idag har vi driftsatt två buggrättningar:

 • Tidigare har vi haft problem med att om man skriver in ett sökord i fritextfönstret som inte motsvarar det första i sökförslagslistan och trycker på enter så väljs det först föreslagna ordet automatiskt. Detta är nu åtgärdat och sökningen görs på det ord som du skrivit.
 • Under ”händelse” i detaljerad info så skrevs inte hela händelsen ut om namn var lagrat på ett visst sätt. Även detta är åtgärdat.

Om du inte ser ändringarna så kan du testa att tömma cachen i din webbläsare.

>> Johan Carlström – systemförvaltare

Sorteringsordningar

Nu finns fyra sorteringsordningar (”relevans”, ”titel”, ”senast ändrade” och ”senast inkomna till K-samsök”) på Kringla och de förtjänar var sin kommentar.

”Relevans” har vi haft redan tidigare men nu har vi börjat utnyttja Solr-indexet till att vikta söktermer beroende på i vilket sammanhang de används. Objektets namn är viktigt medan beskrivande brödtext är mycket lägre rankat. Sen finns det en hel del däremellan också. Testa lite och hör av dig om du får toppresultat som inte känns bra – då kan vi titta närmare på varför det blir så.

”Titel” har vi också haft tidigare, men eftersom alla objekt med saknad titel hamnade överst så var det fullständigt obegripligt:-) Nu ska träffbilden i princip börja med objekt som börjar på siffror och sedan ska ”A” komma osv. Nåja, just nu får man först alla objekt som börjar på citationstecken och andra specialtecken. Det ska vi rätta till inom den närmaste tiden.

”Senast ändrade” innebär att man ser de objekt som uppfyller sökkriterierna (t ex standardvärdet ”endast bilder” och en fritextsökning) sorterade så att de som senast ändrats visas först. Intressant för dem som vill se nyheter eller institutioner som själva ändrat och vill se hur det tar sig ut. Så småningom ska vi se till att institutionerna kan trigga omskörd eller inkrementell skörd själva. Då kan man i princip göra en ändring lokalt på institutionen, klicka på ”skörda” och sedan se det ändrade objektet överst i Kringla.

”Senast inkomna till K-samsök” visar nya objekt som inkommit. Har det kommit in en ny institution eller tjänst så kommer hela den överst. En vanlig dag så får man se de enskilda nya objekt som tillkommit runt om i Sverige.

//Börje

Uppdatering i Kringla

Vi har idag driftsatt en mindre uppdatering. Det handlar om en del buggrättningar och småändringar. Sådant som användaren kan märka är:

 • Dubbelriktade relationer är implementerade, dvs att finns det en relation från ett objekt till ett annat så dubbelriktas denna automatiskt. Se t ex Bredarör/Kiviksgraven från Fornsök som nu har både relationer med objekt i svenskt hällristningsforskningsarkiv och Historiska museet. Det finns en del finputsning att göra (t ex kan vissa relationer förekomma flera gånger) vilket kan bero på både Kringla, K-samsök och typen av relation som är angiven i källan.
 • Logiken mellan detaljerad sökning, sökfönstret och filter har förbättrats.
 • Alla ändringar du gör på en resultatsida förändrar nu den aktuella sökningen. Vill du göra en ny sökning så görs det enklast från startsidan eller via en detaljerad sökning.
 • Klickar du på en Panoramiobild öppnas den i en popup istället för i en ny flik/nytt fönster.
 • Creative Commons-licenser o dyl visas tydligare.
 • Det går nu att söka på t ex ett fornlämningsnummer i detaljerad sök (i fältet för id-nummer ). Du måste dock skriva ut hela id-numret, vill du bredda din sökning går det att använda stjärna ( * ).
 • ”Endast träffar med bilder” är ikryssad som default.
 • Visas ett fotodatum dubbelt så tas det ena bort.

Hittar du buggar eller andra felaktigheter i Kringlas funktionalitet så uppskattar vi om du skriver en kommentar eller skickar e-post till kringla [at] raa.se. Klicka här för att komma till söktjänsten.

>>Johan Carlström – systemförvaltare på Riksantikvarieämbetet

Kringla 1.0 har landat

Nu finns det möjlighet att söka i Kringla 1.0. Det finns fortfarande lite småsaker som ska lösas (t ex så fungerar inte bildspelet riktigt som det ska) och texter som ska uppdateras vilket kommer att göras inom den närmaste tiden. Nya funktioner är:

 • Detaljerat sök
 • Bläddra i ditt sökresultat utan att gå tillbaka till träfflistan
 • Bättre visning av relationer mellan objekt
 • Visningar av sökträffar i Europeana
 • Bättre visning av Creative Commonslicenser
 • Möjlighet att filtrera på flera parametrar under samma kategori (t ex filtrera fram objekt från Uppland och Södermanland)
 • Förslag på sökord när du börjar skriva i sökrutan
 • Visning av bilder från Panoramio i kartfliken

>>Johan Carlström, projektledare

Kringla för Android lanserad

Uppdatering 2010-07-02: Nu finns det en ny version att ladda ner med stöd för mindre skärmar.

Nu finns Kringlas mobilapp som 1.0 och idag har vi börjat marknadsföra den lite bredare, bl a med ett pressmeddelande och en demofilm. Vi ser gärna att ni även i fortsättningen kommer med feedback som kan ligga till grund för vidareutveckling.

>>Johan Carlström, projektledare på Riksantikvarieämbetet

Kringla är segt och bilder saknas

Som ni kanske märkt så är Kringla segt emellanåt. Detta beror på ett problem hos K-samsök där vi hämtar all information. Vi ber om ursäkt för detta och jobbar på att lösa problemet. Just nu syns inte heller bilder från Riksantikvarieämbetets tjänster vilket beror på att det byts geografiska referenssystemet till SWEREF 99.

>>Johan Carlström – projektledare